Strona stworzona przez:
Strona hostowana przez CUPRIMEX SP. Z O.O. - WWW.CUPRIMEX.PL

logo ue                                                                                                 zporr

Dnia 8 listopada 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Władze Powiatu Bolesławieckiego, Przedstawiciele Gmin sąsiednich, Duchowieństwo, Przedstawiciele wykonawcy, Przedsiębiorcy z terenu gminy Gromadka oraz mieszkańcy. Uroczystość otwarcia uświetnił swoją obecnością Jego Ekscelencja Ks.Biskup Tadeusz Rybak, który na początku dokonał wraz z Wójtem Gminy Tadeuszem Gąsiorowskim oraz Przewodniczącym Rady Gminy Adamem Kozioł aktu przecięcia wstęgi (symboliczne otwarcie) a następnie w trakcie uroczystości Ks.Biskup poświęcił nowowybudowaną salę sportową.
Młodzież szkolna przygotowała program artystyczny nawiązujący do pierwszych Igrzysk Olimpijskich odbywających się w Starożytnej Grecji, był też występ grupy tanecznej. Po wstępnej części artystycznej Wójt Gminy przywitał przybyłych gości, oraz podziękował za pomoc i przychylność, która została Gminie Gromadka udzielona podczas składania wniosku oraz w trakcie realizacji inwestycji. Były też podziękowania i gratulacje od przybyłych gości dla Władz Gminy. Miłym dla duszy akcentem na zakończenie był występ Orkiestry Symfonicznej ze Szkoły Muzycznej w Żaganiu.

OPIS I FINANSOWANIE PROJEKTU