Strona stworzona przez:
Strona hostowana przez CUPRIMEX SP. Z O.O. - WWW.CUPRIMEX.PL
Statystyki

Gmina Gromadka położona jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Powierzchnia gminy wynosi 26.729 ha, ludność 5855 osób, zamieszkałych w 11 sołectwach. Największą miejscowością gminy jest Gromadka, którą zamieszkuje 2.300 osób. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Największym naturalnym bogactwem gminy są lasy, które zajmują około 60% ogólnej powierzchni gminy.

Przez południową część gminy przebiega autostrada A4, a północną linia kolejowa Wrocław - Żagań - Gubinek - Niemcy

Dominującym przemysłem w gminie był przemysł odlewniczy. W trzech zakładach produkcyjnych zatrudnionych było 1200 osób. W wyniku wprowadzonych po roku 1989 przemian gospodarczych przemysł odlewniczy przeżywa kryzys, spadło zapotrzebowanie na wyroby odlewnicze, w związku z tym zatrudnienie spadło do 250 osób. Poważne nadzieje w likwidacji dużego bezrobocia, gmina wiąże z rozwojem przemysłu na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Krzywa - teren byłego porosyjskiego lotniska o powierzchni około 500 ha. W chwili obecnej dwie firmy - "Urzędowski" i "Atlas" wykupiły grunty i przystąpiły do budowy zakładów produkcyjnych, które docelowo mają zatrudnić 1500 osób. Ponadto w Legnickiej Strefie Ekonomicznej działa firma "Młynpol" (młyn zbożowy) zatrudniająca około 40 osób.

Kluczowy przemysł będzie funkcjonował w Gromadce i Podstrefie Krzywa, natomiast w innych miejscowościach drobny przemysł przetwórczy, handel i usługi. Duża lesistość gminy, powstanie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (ponad 50 % obszaru parku leży na terenie gminy) sprzyjać będzie rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej, pozyskiwaniu runa leśnego oraz łowiectwo. Da to podstawy dla rozwoju usług, małej gastronomii i moteli. Szansę rozwoju rolnictwa ma południowa część gminy, w której sa najkorzystniejsze warunki glebowe.

Od 1990 r. gmina nadrabia olbrzymie zaległości w infrastrukturze. W ciągu ostatnich 10 lat wydano na:

  • zaopatrzenie w wodę (stacja uzdatniania, wodociągi) - 2,7 mln zł PLN,

  • ochrona środowiska (oczyszczalnia ścieków, kanalizacja) - 3,0 mln zł PLN,

  • oświata (wybudowano nową szkołę w Gromadce). Kompleksowa telefonizacja gminy została zakonczona w 2000 r. - centrala 1 536 numerów zaspokoi potrzeby wszystkich mieszkańców gminy.

Najważniejsze zadania inwestycyjne w gminie:

  • budowa sali gimnastycznej w Gromadce,

  • zakończenie kanalizacji Gromadki

Zakonczono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gromadce (rok 2001). Zwodociągowano wieś Wierzbowa (rok 2001).

Realizacja tych zadań zwiększy atrakcyjność gminy dla inwestorów.