Strona stworzona przez:
Strona hostowana przez CUPRIMEX SP. Z O.O. - WWW.CUPRIMEX.PL
Oświata


Zespół Szkół
  - gimnazjum w Gromadce Tel.(075) 73 82 439 fax. (075) 73 82 340
                           - szkoła podstawowa w Gromadce

Zespół Szkół mieści się w Gromadce ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19. Tel.(076) 8172088 Dyrektorem Zespołu Szkół w Gromadce jest Pan Robert Furman.
             z-ca dyrektora ds. gimnazjum Aleksandra Szydełko
             z-ca ds. szkoły podstawowej Grzegorz Koziar


Do gimnazjum uczęszcza 282 uczniów.
Do szkoły podstawowej 250 uczniów

Dzieci mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną pracownię komputerową, dlatego uczniowie sami opracowali i prowadzą stronę www 

Siłownia czynna: piątek 18.00-19.30
                                    19.30-21.00

Aerobik prowadzi Marta Liszcz : poniedziałek 19.00-20.00 
                                                środa           19.00-20.00
                                                piątek           19.00-20.00

Szkoła Podstawowa Osła 59 
           tel. (075) 73 82 489
           dyrektor: Pani Małgorzata Fuławka 
           Klasy 0-6 l. uczniów: 101

Szkoła Podstawowa w Modłej 76
           tel. (075) 73 82 476
           dyrektor: Pani Teofila Broszkiewicz
           Klasy 0-6 l. uczniów: 90

Publiczna Szkoła Podstawowa Krzyżowa 19 
           tel. (075) 73 82 471
           kierownik Pani Izabela Filip
           Klasy 0-3 l. uczniów: 32

Publiczna Szkoła Podstawowa Wierzbowa 19
           tel.(075) 73 82 485
           dyrektor Pani Wanda Buczkowska
           Klasy 4-6 l. uczniów: 47

Publiczna Szkoła Podstawowa w Różyńcu 
          tel.(075) 73 82 466
          dyrektor Pani Elżbieta Basińska 
          Klasy 0-3 l. uczniów: 23

Przedszkole Gminne w Gromadce
          ul. 11 Listopada 62
          tel.(075) 73 82 035
          dyrektor Pani Daniela Kozłowska
          l. dzieci: 27
Małe przedszkole do którego rodzice z naszej Gminy oddają dzieci zapewnia dobrą opiekę i prawidłowy rozwój dzieci.