Strona stworzona przez:
Strona hostowana przez CUPRIMEX SP. Z O.O. - WWW.CUPRIMEX.PL
Turystyka

Gmina Gromadka położona jest na obszarze Równiny Szprotawskiej, Wysoczyzny Lubińskiej, Borów Dolnośląskich oraz Równiny Legnickiej. W krajobrazie gminy dominują równiny oraz płaskowyże z łagodnymi wzniesieniami osiągającymi 250 m.n.p.m. Prawdziwym bogactwem gminy są lasy, które zajmują blisko 60% powierzchni gminy. W strukturze leśnej dominują bory sosnowe, uzupełniane skupiskami buczyny oraz grądu.

Pomniki przyrody
Ozdobą lasów jest kilkadziesiąt drzew uznanych za pomniki przyrody objęte ochroną prawną. Jednym z bardziej imponujących okazów drzewostanu jest 350 - letni Dąb Ewy usytuowany na obszarze wsi Modła.


Przemkowski Park Krajobrazowy
Znaczną część leśnego obszaru gminy zajmują tereny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego z jednym z największych w Polsce obszarów wrzosowisk. Tereny parku obfitują w bogactwo fauny i flory charakterystycznej dla nizinnych, zabagnionych obszarów Europy środkowo-Wschodniej. W uroczyskach nietrudno natknąć się na borsuka, gronostaja lub wydrę, w trawach i wrzosach wypatrzyć można traszkę górską, żmiję zygzakowatą albo chrząszcza jelonka rogacza. Przy odrobinie cierpliwości oraz ornitologicznej wprawy wypatrzymy nad głową kołującego orła bielika, bociana czarnego lub czaplę siwą.

Okoliczna flora odpowiada cechom topograficznym terenu gminy. Osobliwością przyrody jest owadożerna rosiczka okrągłolistna stosunkowo powszechnie występująca na torfowiskach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Gmina Gromadka to również atrakcyjne tereny dla wędkarzy. Na terenie gminy znajduje się kilka urokliwych stawów obfitujących w karpie, płocie, okonie i inne taaakie ryby.