Strona stworzona przez:
Strona hostowana przez CUPRIMEX SP. Z O.O. - WWW.CUPRIMEX.PL
Strona Główna

Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej. Obszar gminy jest w 60% zalesiony, co stanowi potencjalny czynnik rozwoju turystyki. Gmina jest obszarem o charakterze przemysłowo-rolniczym z zalążkami nowoczesnego przemysłu chemicznego i przetwórstwa artykułów produkcji rolnej położonymi na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - oddział Krzyżowa.

Geneza Gminy Gromadka umiejscawia prapoczątki najstarszych miejscowości położonych na obszarze gminy w XIV wieku, jednak historyczny wizerunek ukształtowany został w XIX w.